Regulamin konkursu “#wakacje_wacomczuchy” 

1. Zasady ogólne
a) Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa oraz realizacji konkursu „#wakacje_wacomczuchy”, zwanego dalej „Konkursem”, w tym wyłonienia zwycięzców oraz wręczenia nagród.
b) Organizatorem konkursu jest Alstor Sp.j. z siedzibą ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”
c) Konkurs jest organizowany na portalu społecznościowym Instagram na profilu @wacomczuchy.
d) Konkurs jest przeprowadzany w dniach od 02 lipca do 07 lipca 2021r.
e) Niniejszy regulamin jest sporządzony w wersji elektronicznej i opublikowany na stronie https://tabletygraficzne.pl/ wakacje_wacomczuchy/wraz z informacją o konkursie.
f) Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Instagram.

2.Zadanie konkursowe
a) Zadaniem konkursowym jest opublikowanie w serwisie społecznościowym Instagram wykonanej przez Uczestnika, pracy graficznej wykonanej w formie cyfrowej lub analogowej. Temat pracy: „Fantastyczne środki transportu”. Stworzenie nieoczywistego środka transportu, którym wybierzesz się na wakacje. Może to być smok na, którym dotrzesz na wymarzoną wyspę lub po prostu Twój samochód, który zamiast silnika ma kozę zjadającą trawę. Interpretację zostawiamy Twojej kreatywnej głowie!
b) praca musi zostać opublikowana na profilu społecznościowym Instagram z hasztagiem #wakacje_wacomczuchy, oraz otagowana @wacomczuchy @damianrojek1 .

3.Zasady uczestnictwa w Konkursie
a) Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, zwane dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikiem Konkursu”
b) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Partnerów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
c) Konkurs rozgrywany jest w mediach społecznościowych pod hasztagiem #wakacje_wacomczuchy
d) Aby wziąć udział w konkursie, należy opublikować na profilu Instagram pracę dotyczącą zadania konkursowego i oznaczyć odpowiednim hasztagiem oraz otagowaniem.
e) Prace konkursowe nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne.

4. Przebieg konkursu
a) Konkurs rozgrywany jest w terminie od 02 lipca 2021r. (od momentu ogłoszenia konkursu) do 07 lipca  2021r. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:

  • Etap 1 polega na publikowaniu przez uczestników prac konkursowych na ich publicznych profilach instagramowych, zgodnie z zadaniem konkursowym, od 02 lipca 2021 od momentu opublikowania informacji o konkursie do 06 lipca 2021 r. do 20:00.
  • Etap 2 polega na wyłonieniu przez organizatora i prowadzącego TakeOver – Damiana Rojka, 3 finałowych prac i opublikowaniu ich na instastory @wacomczuchy w formie quizu, do dnia 07 lipca do godziny 10:00 rano. Zwycięzcę, oraz 2 i 3 miejsce określi liczba głosów zgromadzonych podczas quizu. Głosy zbierane będą do godziny 19:30, dn. 07 lipca 2021r.

b) Organizator poinformuje w mediach społecznościowych o wynikach konkursu w dniu 07 lipca 2021r., około godziny 20:00 a do zwycięzców zwróci się osobiście w wiadomości prywatnej.

5. Nagrody
a) Wyłonione zostaną 3 prace. Nagroda za 1 miejsce – Wacom Intuos M oraz  koszulka z nadrukiem finałowej pracy, nagroda za 2 i 3 miejsce – koszulka z nadrukiem finałowej pracy.
b) Nagrody nie podlegają wymianie na inne towary i usługi, ani na ekwiwalent pieniężny.

6. Ochrona danych osobowych
a) Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zezwala na wykorzystanie z jego imienia i nazwiska w powiązaniu z reprodukcją wykonanej pracy oraz w mediach społecznościowych i na stronach należących do Organizatora Konkursu.
b) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest firma Alstor Sp.j., z siedzibą w Warszawie 03-244, przy ul. Weneckiej 12, NIP 527-016-13-13, Regon 011817936, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000017336.
c) Przetwarzanie danych będzie się odbywać zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
d) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu prezentacji nagrodzonych w Konkursie prac w kanałach social media i na stronach internetowych należących do Organizatora Konkursu.
e) Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji informacji o konkursie – 02.07.2021 r.