Regulamin „Program rabatowy dla osób uczących się i kadry naukowo-dydaktycznej”

1. Ze zniżek w programie rabatowym mogą skorzystać:

 • uczniowie szkół podstawowych oraz średnich – ogólnych, kierunkowych i technicznych;
 • studenci uczelni wyższych;
 • pracownicy naukowo-dydaktyczni, zatrudnieni w szkołach podstawowych, średnich i wyższych;
 • rodzice dokonujący zakupu w imieniu swojego dziecka, które nie ukończyło 18 lat, będącego uczniem lub studentem.
 • oferta dotyczy uczniów i kadry naukowo-dydaktycznej szkół i uczelni publicznych, jak i prywatnych.

2. Ceny specjalne dotyczą wybranych modeli tabletów Wacom: Wacom Cintiq 16, Wacom Cintiq 22, Wacom Intuos S czarny, Wacom Intuos S Bluetooth pistacjowy, Wacom Intuos S Bluetooth czarny, Wacom Intuos M Bluetooth pistacjowy, Wacom Intuos M Bluetooth czarny, Wacom Intuos Pro S.

3. Warunkiem udzielenia zniżki jest:

 • Przedstawienie jednego z poniższych dokumentów i wyrażenie zgody na jego skopiowanie:
  • dla uczniów szkół średnich, którzy ukończyli 18 r. ż. – aktualna legitymacja uczniowska
  • dla studentów – aktualna legitymacja studencka
  • dla nauczycieli lub pracowników szkół – legitymacja nauczycielska
  • dla wykładowców i pracowników uczelni – zaświadczenie z miejsca pracy
  • dla rodziców uczniów niepełnoletnich – aktualna legitymacja uczniowska dziecka

Dokument może mieć zasłonięte zdjęcie.

lub dostarczenia Zaświadczenia ze szkoły / uczelni (wzór zaświadczenia)

Jeśli nie będzie możliwe spełnienie któregokolwiek z warunków, należy zgłosić się do organizatora programu, celem ustalenia indywidualnego postępowania. Adres e-mail do zgłoszeń: [email protected]

 

4. Osoba uprawiona do zniżki może nabyć jeden tablet w danym roku kalendarzowym.

5. Faktura VAT wystawiana jest na dane osoby upoważnionej do zniżki.

6. Zakupu produktów można dokonać w następujących sklepach:

 • Colorcorner, Cortland, IT Media, KP System, Pixonet, Transit

7. Polityka bezpieczeństwa

Administratorem danych osobowych klientów, którzy przystąpią do programu rabatowego jest firma Alstor Sp.j. A. Zwierzynski i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie, ul. Wenecka 12, 03-244.
Administrator przetwarza dane osobowe klientów, którzy przystąpią do programu rabatowego w celu realizacji zakupu oraz obsługi serwisowej.
Wypełniając formularz zgłoszeniowy do programu, Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych do firmy, Partnera firmy Alstor, która zrealizuje transakcję. Klient wybiera Partnera spośród listy dedykowanych Partnerów znajdujących się w formularzu.

Każdy klient ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; żądanie należy skierować na adres siedziby Administratora lub na adres mailowy: [email protected]
 • wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe zebrane w celu dołączenia do programu będą przechowywane przez okres 1 roku.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.11.2020 r.

Alstor Sp.j. zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez wcześniejszego powiadomienia.