Regulamin Konkursu Rysunkowego Czytelni Nova! na pasek komiksowy

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorami konkursu są: Nova – Czytelnia Komiksów i Gazet w Poznaniu przy bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz Wacom – producent tabletów graficznych. Konkurs będzie miał miejsce w czasie trwania 24 godzinnego Maratonu Komiksowego w dniach 21-22 października 2023 r.,
na stoisku partnera wydarzenia, producenta tabletów graficznych: Wacom.
W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące organizatorami Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej oraz związane zawodowo z Wacom.
W Konkursie mogą brać udział uczestnicy i goście 24 godzinnego Maratonu Komiksowego.
§ 2 ZASADY
Konkurs jest skierowany dla osób uczestniczących w 24 godzinnym Maratonie w dniach 21-22 października 2023 r. z wyszczególnieniem zasad szczegółowych w dwóch kategoriach konkursu:
– która narysuje w ciągu pięćdziesięciu minut pasek komiksowy złożony z trzech kadrów na temat:

Badanie Komiksu

– wykorzystując w tym celu tablet graficzny Wacom i oprogramowanie dostępne na stoisku.
Konkurs będzie odbywał się podczas Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej 2023 i będzie podzielony
na dwie kategorie:

Komiks z doskoku

W tej kategorii mogą brać udział:
– osoby uczestniczące w wydarzeniu, które nie zapisały się na żadną z tur maratonu ( pierwszeństwo
udziału)
– osoby biorące udział w pierwszej turze maratonu (od 12.00 do 16.00), mogą rysować pasek
komiksowy w ramach jej trwania pod warunkiem wolnego stoiska.
– czas na rysunek to50 minut.
– stoiska będą dostępne od godziny 11.00 do 16.00 w sobotę.
– o godzinie 16.30 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu w kategorii Komiks z Doskoku
– pasek konkursowy może być częścią większej całości dzieła jego autora.

Komiks Długodystansowy
W tej kategorii mogą brać udział:
– osoby uczestniczące w wydarzeniu, zapisane do udziału w maratonie w drugiej, trzeciej i czwartej
turze maratonu.
– czas na rysunek to 110 minut
– stoiska będą dostępne od godziny 17.00 do 11.00. dnia następnego.
– o godzinie 11.30 w niedzielę nastąpi rozstrzygniecie konkursu w kategorii Komiks Długodystansowy.
– pasek konkursowy może być częścią większej całości dzieła jego autora.

Osoba uczestnicząca w jednej z kategorii konkursu nie uczestniczy w drugiej.
Osoba uczestnicząca w konkursie po dotarciu na stoisko zgłasza chęć udziału Opiekunowi Konkursu / Stoiska.
Następnie zapoznaje się z regulaminem konkursu, co poświadcza czytelnym podpisem zawierającym imię i nazwisko. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptować.
Rolą opiekuna stoiska jest moderowanie zgłoszeń. Wszelkie próby wymuszenia udziału w konkursie są równoznaczne z wykluczeniem z uczestnictwa.
Konkurs rozpoczyna się o godzinie 11.00 w sobotę.  Osoba uczestnicząca zaczyna pracę o pełnej godzinie zegarowej i kończy pracę dziesięć minut przed kolejną pełną godziną zegarową. Liczbę osób pracujących jednocześnie przy stoisku określa opiekun stoiska.

Harmonogram trwania Konkursu i lista uczestników.
Komiks z doskoku
11.00 – 11.50 I tura
12.00 – 12. 50 II tura
13.00 – 13.50 Przerwa
14.00 – 14.50 III tura
15.00 – 15.50 IV tura
16.30 – Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Komiks długodystansowy
SOBOTA
17.00 – 18.50 I tura
19.00 – 20.50 II tura
21.00 – 22.50 III tura
23.00 – 02.50 przerwa.techniczna.

NIEDZIELA
03. 00 – 04.50 I tura
05.00 – 06.50 II tura
07.00 – 08.50 III tura
09.00 – 10.50 IV tura
12.00 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

§ 3 WYBÓR LAUREATÓW KONKURSU
Wyboru zwycięzców konkursu dokonuje Jury w składzie:
– Opiekuno stoiska Wacom
– Reprezentant organizatora wydarzenia
– Wybrany Gość/Goście Festiwalu nie uczestniczący w konkursie

§ 4 NAGRODA
Nagrodami w Konkursie są graficzne tablety piórkowe Wacom One ufundowane przez Wacom. Gmbh, producenta tabletów graficznych.
Szczegółowo są to:
Wacom One S – 2x dla kategorii Komiks z Doskoku
Wacom One M – 1x dla kategorii Komiks Długodystansowy
Warunkiem zwycięstwa w konkursie i odbioru nagrody jest obecność uczestników konkursu na ogłoszeniu wyników w dniu bieżącym o godzinie 16.30 w sobotę 21.10.2023 dla kategorii Komiks z Doskoku i w niedzielę 22.10.2023 dla Kategorii Komiks Długodystansowy na stoisku Wacom na miejscu trwania Maratonu Komiksowego.

§ 5 DANE UCZESTNIKÓW
Przystępując do uczestnictwa w konkursie, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do konkursu dla potrzeb konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego konkursu jest reprezentant Wacom Gmbh: Artur Hejna. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i odebrania nagrody.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny.