Regulamin Konkursu GWINT „Ulubiony świat z Wiedźmina”

Regulamin konkursu GWINT „Ulubiony świat z Wiedźmina”

 1. Zasady ogólne
  a) Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa oraz realizacji konkursu „#wacomczuchy_konkursgwent”, zwanego dalej „Konkursem”, w tym wyłonienia zwycięzców oraz wręczenia nagród.
  b) Organizatorem konkursu jest Alstor Sp.j. z siedzibą ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
  c) Konkurs jest organizowany na portalu społecznościowym Instagram na profilu @wacomczuchy.
  d) Konkurs jest przeprowadzany w dniach 27 września do 04 października 2021r.
  e) Niniejszy regulamin jest sporządzony w wersji elektronicznej i opublikowany na stronie https://tabletygraficzne.pl/regulamin-konkursu-gwint-ulubiony-swiat-z-wiedzmina/ wraz z informacją o konkursie.
  f) Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Instagram.
 2. Zadanie konkursowe
  a) Zadaniem konkursowym jest opublikowanie w serwisie społecznościowym Instagram wykonanej przez Uczestnika, pracy graficznej wykonanej w formie cyfrowej lub analogowej. Temat pracy: „Ulubiony świat z Wiedźmina”.
  b) praca musi zostać opublikowana na profilu społecznościowym Instagram z hasztagiem # wacomczuchy_konkursgwent, oraz otagowana @wacomczuchy
 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie
  a) Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, zwane dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikiem Konkursu”
  b) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Partnerów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
  c) Konkurs rozgrywany jest w mediach społecznościowych pod hasztagiem #wacomczuchy_konkursgwent
  d) Aby wziąć udział w konkursie, należy opublikować na profilu Instagram pracę dotyczącą zadania konkursowego i oznaczyć odpowiednim hasztagiem oraz otagowaniem.
  f) Prace konkursowe nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne.
 4. Przebieg konkursu
  a) Konkurs rozgrywany jest w terminie od 27 września 2021r. (od momentu ogłoszenia konkursu) do 04 października 2021r. Zwycięska praca zostanie wybrana przez jury firmy Alstor Sp.j.
  b) Organizator poinformuje w mediach społecznościowych o wynikach konkursu w dniu 05 października 2021r., a do zwycięzców zwróci się osobiście w wiadomości prywatnej.
 5. Nagrody
  a) Zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. Nagrodami są gadżety z karcianej gry GWINT (kubek, smycz do kluczy oraz zestaw przypinek).
  b) Nagrody nie podlegają wymianie na inne towary i usługi, ani na ekwiwalent pieniężny.
 6. Ochrona danych osobowych
  a) Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zezwala na wykorzystanie z jego imienia i nazwiska w powiązaniu z reprodukcją wykonanej pracy oraz w mediach społecznościowych i na stronach należących do Organizatora Konkursu.
  b) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest firma Alstor Sp.j., z siedzibą w Warszawie 03-244, przy ul. Weneckiej 12, NIP 527-016-13-13, Regon 011817936, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000017336.
  c) Przetwarzanie danych będzie się odbywać zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  d) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu prezentacji nagrodzonych w Konkursie prac w kanałach social media i na stronach internetowych należących do Organizatora Konkursu.
  e) Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych
 • wniesienia sprzeciwu,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji informacji o konkursie – 27.09.2021 r.