Akcja promocyjna „Pakiet Cintiq Pro plus Adobe Creative Cloud Foto (12 miesięcy)“

Promocja zakończona.

Warunki te obowiązują podczas zakupu nowego wyświetlacza graficznego Wacom Cintiq Pro (Cintiq Pro 13, 16, 24 i 32) w ramach akcji promocyjnej „Pakiet Cintiq Pro plus Adobe Creative Cloud Foto“ („Akcja promocyjna“), przeprowadzonej przez firmę Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy („Wacom“).

W akcji promocyjnej mogą brać udział wszyscy klienci końcowi („Klient końcowy“ lub „Ty“), którzy zakupili w czasie od 20 maja 2019 do 15 września 2019 roku („Okres zakupu“) nowy Wacom Cintiq Pro (DTH-1320A, DTH-1620A, DTK-2420, DTH-2420 i DTH-3220) („Wacom Cintiq Pro“).

W przypadku zakupu nowego Wacom Cintiq Pro w danym okresie oraz przy spełnieniu poniższych warunków jako klient nabywasz prawo do korzystania z następującego narzędzia („Narzędzie“):
pakiet Adobe Creative Cloud Foto na 1 rok:

Pakiet Adobe Creative Cloud Foto na rok od Adobe Inc. (https://www.adobe.com) obejmuje roczny abonament na programy Photoshop oraz Lightroom.

Photoshop jest dostępny w następujących językach: duński, niemiecki, angielski, fiński, francuski, włoski, holenderski, polski, portugalski (brazylijski), rosyjski, hiszpański, szwedzki, czeski, turecki, japoński, koreański i chiński (uproszczony).

Lightroom jest dostępny w następujących językach: niemiecki, angielski, francuski, włoski, holenderski, portugalski (brazylijski), hiszpański, szwedzki, japoński, koreański i chiński (uproszczony i tradycyjny).

Warunki przedłużenia użytkowania pakietu Adobe Creative Cloud Foto:
Aby również po upływie czasu darmowego korzystania/narzędzia nie doszło do przerwania działania pakietu Adobe Creative Cloud Foto, podczas rejestracji identyfikatora Adobe uczestnik może podać aktualną metodę płatności. Przy podanej metodzie płatności po upływie roku
użytkowania pakietu Adobe Creative Cloud Foto taryfa przedłuża się w płatnym abonamencie automatycznie o rok. Adobe poinformuje Cię wcześniej, zanim Twoje konto zostanie obciążone.
Podczas odnawiania jednorocznego okresu następuje pobranie opłaty podanej w momencie zakupu. Dotyczy ona pakietu Adobe Creative Cloud Foto w postaci przedpłaty w wysokości 141,94 euro łącznie z podatkiem VAT w abonamencie rocznym. Cena obowiązująca w tym momencie dotyczy 12 miesięcy od daty przedłużenia i można ją sprawdzić na stronie www.adobe.com.

Twoja umowa z Adobe przedłuża się tym samym automatycznie każdego roku, o ile jej nie wypowiesz. Gdy wypowiesz umowę w ciągu 14 dni od jej przedłużenia, nie zostanie pobrana opłata za wypowiedzenie. W przypadku wypowiedzenia umowy w późniejszym czasie zostaną naliczone opłaty w wysokości 50% pozostałej kwoty umownej.
Adobe, Adobe-Logo, Creative Cloud, Creative Cloud-Logo, Lightroom, Photoshop oraz Photoshop Desktop-Logo to zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe od Adobe w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach.

Szczegółowe informacje o narzędziach można znaleźć pod adresem www.adobe.com.

Jak mogę wziąć udział?
Aby otrzymać narzędzie po zakupie Twojego Wacom Cintiq Pro, musisz zarejestrować ten produkt w Wacom pod adresem www.wacom.com/register.
Rejestracja można dokonać od 20 maja 2019 roku i należy ją zakończyć do 30 września 2019 roku („Okres rejestracji”). Rejestracja wymaga podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, kraj, aktualny adres e-mail i numer seryjny Wacom Cintiq Pro (w normalnym przypadku jest rozpoznawany automatycznie).
Po prawidłowym zakończeniu rejestracji w okresie rejestracyjnym otrzymasz e-mail z potwierdzeniem Twojej rejestracji i dalsze informacje.
Twój kod dostępu do oprogramowania do aktywacji narzędzia oraz link do odpowiedniej chmury Adobe-Creative Cloud znajdziesz w Twojej bibliotece Wacom Library na Twoim koncie Wacom Account (https://account.wacom.com).

Na stronie chmury Adobe Creative Cloud możesz pobrać oprogramowanie do korzystania z narzędzia. W tym celu zaloguj się za pomocą swojego identyfikatora Adobe lub zarejestruj w Adobe swoje konto członkowskie i wprowadź tam kod dostępu do oprogramowania.
Aby móc skorzystać z narzędzia, należy wykorzystać kodu dostępu do oprogramowania do 15 października 2019 roku („Okres użycia“) online w chmurze Adobe Creative Cloud. Nie jest możliwa wypłata w gotówce lub połączenie z innymi zniżkami lub wpłaty na konto.
Jeśli będziesz miał problemy podczas rejestracji lub nie otrzymasz potwierdzenia rejestracji mimo spełnienia wszystkich warunków, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub podanego na liście numeru telefonu; obie formy kontaktu znajdziesz pod poniższym linkiem: http://www.wacom.com/contact

Pozostałe informacje
Podane kody można wykorzystać jedynie w podany sposób. Wnoszenie roszczeń po użyciu kodu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zachowano wskazane okresy – okres zakupu, okres rejestracji i okres użycia. Jeśli wbrew naszym oczekiwaniom zdecydujesz się zwrócić swój Wacom Cintiq Pro, wówczas stracisz też prawo do użytkowania narzędzia, które przyznaliśmy Ci w ramach akcji promocyjnej i będziesz musiał go tym samym dobrowolnie zwrócić lub usunąć.
Akcja promocyjna wyraźnie nie dotyczy zakupu używanych produktów.
O ile nie wyraziłeś zgody na inne wykorzystywane swoich danych, Wacom wykorzysta podane przez Ciebie dane osobowe z uwzględnieniem odpowiednich ustaw dotyczących ochrony danych osobowych oraz naszych przepisów dotyczących ochrony praw osobowych – www.wacom.com/privacy wyłącznie do przeprowadzenia naszej akcji promocyjnej oraz do akcji, które wiążą się z zakupem produktów Wacom.

Wacom nie ponosi odpowiedzialności lub odpowiedzialności cywilnej za opóźnione lub błędne rejestracje klienta końcowego, za utracone kupony promocyjne i kody lub nieprawidłowe wykorzystanie kodów promocyjnych i kodów, niezależnie od tego, czy nastąpiło to ze względów technicznych lub osobistych, chyba że za przyczyny ponosiłaby odpowiedzialność wyłącznie firma Wacom.

Narzędzie i jego wersja podlega wyłącznie obowiązującym warunkom oferenta (Adobe Inc.). O ile jest to dopuszczalne prawnie, Wacom nie ponosi odpowiedzialności, w tym cywilnej, za odpowiednie produkty lub usługi oferenta.

Wacom zastrzega sobie prawo do jednostronnego zakończenia i/lub zmiany akcji promocyjnej.

W przypadku nieprawidłowego korzystania z akcji promocyjnej przez klienta końcowego Wacom zastrzega sobie prawo do roszczenia odszkodowania od klienta końcowego.
Jeśli jakiekolwiek postanowienie akcji promocyjnej lub jej warunki są lub będą nieskuteczne w całości lub częściowo, wówczas nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych warunków. W miejscu warunku nieskutecznego obowiązuje wówczas warunek, który jest dopuszczalny prawnie i jest możliwie najbliższy żądanej skuteczności nieskutecznego warunku.
Akcja promocyjna podlega ustawodawstwu Republiki Federalnej Niemiec.

W przypadku pytań dotyczących tej akcji promocyjnej należy się kontaktować z:
Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy,
za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod podanym tutaj numerem telefonu:
http://www.wacom.com/contact