Promocja „Wacom One z programem do wyboru: Adobe Premiere Rush lub plan Creative Cloud Photography (na 2 miesiące)”

Niniejsze warunki odnoszą się do zakupu nowego produktu Wacom One (DTC133W0B) na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Czech, Słowacji, Polski, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Estonii, Litwy, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Słowenii, Węgier, Rumunii, ZEA, Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Egiptu, Libanu, Kataru, Jordanii, Rosji, Ukrainy, Turcji, RPA, Grecji i Izraela („Region”) w ramach promocji „Wacom One z programem do wyboru: Adobe Premiere Rush lub plan Creative Cloud Photography (na 2 miesiące)” („Promocja”) zorganizowanej przez Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy („Wacom”).

Promocja przeznaczona jest dla wszystkich Użytkowników końcowych („Użytkownik końcowy” lub „Użytkownik”) posiadających miejsce zamieszkania w Regionie, którzy w dniach od 1 października  2020 r. do 17 października 2022 r. („Okres zakupu”), zakupili nowy produkt Wacom One (DTC133W0B) w Regionie.

Po zakupie jednego z wyżej wymienionych produktów w Okresie zakupu oraz po spełnieniu następujących warunków, klient uzyskuje prawo do otrzymania jednego z następujących dodatków („Dodatek”):

Plan Adobe Creative Cloud Photography lub Adobe Premiere Rush na okres 2 miesięcy:

Plan Adobe Creative Cloud Photography firmy Adobe Inc. (https://www.adobe.com) obejmuje 2-miesięczną subskrypcję na Photoshop i Lightroom.

Program Photoshop dostępny jest w następujących językach: duński, niemiecki, angielski, fiński, francuski, włoski, holenderski, polski, portugalski (wersja brazylijska), rosyjski, hiszpański, szwedzki, czeski, turecki, japoński, koreański i chiński uproszczony.

Program Lightroom dostępny jest w następujących językach: niemiecki, angielski, francuski, włoski, holenderski, portugalski (wersja brazylijska), hiszpański, szwedzki, japoński, koreański i chiński (uproszczony i tradycyjny).

Adobe Premiere Rush firmy Adobe Inc. (https://www.adobe.com) obejmuje 2-miesięczną subskrypcję na Adobe Premiere Rush. Program dostępny jest w następujących językach:  angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, koreański i japoński.

Warunki przedłużenia subskrypcji na plan Adobe Creative Cloud Photography lub Adobe Premiere Rush:

Aby zapewnić sobie brak zakłóceń przy przedłużaniu subskrypcji na plan Adobe Creative Cloud Photography lub Adobe Premiere Rush po upływie okresu promocyjnego/ korzystania z Dodatku, przy rejestrowaniu swojego identyfikatora Adobe uczestnik Promocji może wprowadzić właściwy sposób płatności. Po wprowadzeniu działającego sposobu płatności program automatycznie pobierze opłatę i dokona przedłużenia subskrypcji po upływie 2 miesięcy. Przed obciążeniem konta, Użytkownik otrzyma z wyprzedzeniem powiadomienie od Adobe.

W chwili dokonania przedłużenia zostanie pobrana opłata w wysokości podanej w chwili zakupu. Opłata może być różna w zależności od kraju, dokładną wysokość ceny proszę sprawdzić na stronie www.adobe.com.

Umowa z Adobe podlega automatycznemu przedłużeniu co roku, chyba że zostanie przedtem anulowana. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od przedłużenia umowy nie zostanie pobrana opłata anulacyjna. W razie anulowania po upływie 14 dni zostanie pobrana opłata w wysokości 50% pozostałej opłaty z tytułu umowy.

Adobe, logotyp Adobe, Creative Cloud, logotyp Creative Cloud, Lightroom, Photoshop, Adobe Premiere Rush praz logotyp Photoshop Desktop stanowią zarejestrowane znaki towarowe albo znaki towarowe firmy Adobe w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Więcej informacji na temat Dodatku dostępnych jest na stronie www.adobe.com.

 

Jak skorzystać z promocji?

W celu skorzystania z promocji i otrzymania Dodatku należy zarejestrować nowo zakupiony produkt Wacom One na stronie www.wacom.com/register .

Rejestracja będzie możliwa od 1 października 2020 r. i musi zostać zakończona do 1 listopada 2022 r. („Okres rejestracji”). Dla celów rejestracji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: Imię i nazwisko, kraj, ważny adres e-mail oraz numer seryjny produktu Wacom (zazwyczaj wykrywany jest on automatycznie).

Jeśli rejestracja zostanie prawidłowo zakończona w Okresie rejestracji, Użytkownik otrzyma e-mail z potwierdzeniem rejestracji oraz dalszymi informacjami.

Kod vouchera służący do aktywacji Dodatków znajduje się w Bibliotece Wacom na koncie Wacom Użytkownika (https://account.wacom.com).

Kod vouchera należy wprowadzić na stronie internetowej Adobe (https://www.adobepartneroffer.com/go). Po weryfikacji należy zalogować się na swoim koncie Adobe lub wystąpić o przydzielenie nowego identyfikatora Adobe. Po zalogowaniu należy kliknąć „Redeem code” („Zrealizuj kod”). Po wprowadzeniu danych płatności lub wybraniu opcji „Remind me later” („Przypomnij mi później”) można pobrać Dodatek.

Aby móc skorzystać z Dodatku, kod vouchera należy zrealizować na stronie internetowej Adobe do 1 listopada 2022 r („Okres realizacji”). Nie ma możliwości płatności gotówkowej ani łączenia Promocji z innymi rabatami lub uznaniami.

W przypadku problemów z rejestracją lub nieotrzymania potwierdzenia rejestracji, pomimo spełnienia wszystkich warunków, prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez formularz kontaktowy lub pod jednym z numerów telefonicznych podanych na stronie:http://www.wacom.com/contact

Inne

Wyżej wspomniane kody można wykorzystać tylko w określony sposób. Wnioski o realizację kodu dozwolone są jedynie pod warunkiem przestrzegania terminów określonych poszczególnymi okresami – Okresem zakupu, Okresem rejestracji i Okresem realizacji. Jeśli wbrew naszym oczekiwaniom Użytkownik zdecyduje się zwrócić produkt Wacom, wówczas traci on jednocześnie prawo do korzystania z Dodatku otrzymanego w ramach Promocji i jest on zobowiązany do jego zwrócenia lub usunięcia bez wezwania.

Promocja wyraźnie nie jest przewidziana dla zakupu produktów używanych.

Zakładając, że Użytkownik nie wyraził zgody na inne wykorzystanie swoich danych, Wacom będzie korzystać z danych osobowych przekazanych przez Użytkownika zgodnie z odpowiednim prawem w zakresie ochrony prywatności oraz Polityką prywatności Wacom – www.wacom.com/privacy – wyłącznie dla celów prowadzenia naszej promocji oraz promocji związanych z zakupem produktów firmy Wacom.

Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędną lub spóźnioną rejestrację Użytkownika końcowego, za zagubione kupony lub kody, ani za nieprawidłową realizację kuponów lub kodów, z przyczyn technicznych jak i osobistych, chyba że stało to się z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wacom.

Dodatek jak i jego realizacja podlegają wyłącznie odpowiednim warunkom dostawcy (Adobe Inc.). W zakresie dozwolonym prawem, Wacom nie ponosi odpowiedzialności za produkty lub usługi dostawcy.

Wacom zastrzega sobie prawo do jednostronnego zakończenia i/lub modyfikowania Promocji.

W przypadku wykorzystania Promocji przez Użytkownika końcowego niezgodnie z jej przeznaczeniem, Wacom zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Użytkownika końcowego.

W razie gdyby jakiekolwiek postanowienie Promocji lub niniejszych Warunków okazało lub stało się nieważne w całości lub w części, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień. W przypadku nieważnego warunku zostanie on zastąpiony warunkiem dozwolonym prawem i możliwie jak najdokładniej odzwierciedlającym zamierzony efekt tego nieważnego warunku.

Niniejsza Promocja podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec.

W razie pytań związanych z niniejszą promocją prosimy o kontakt pod adresem:

Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy poprzez formularz kontaktowy lub pod numerem telefonicznym podanym na stronie:

http://www.wacom.com/contact