Promocja „Wacom Cintiq Pro z opcją 2-miesięcznej subskrypcji na oprogramowanie Adobe Premiere Rush albo Plan fotograficzny Creative Cloud”

Niniejsze warunki odnoszą się do zakupu Wacom Cintiq Pro (Cintiq Pro 16, 24, i 32), w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Czechach, Słowacji, Polsce, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Estonii, Litwie, Łotwie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Bułgarii, Słowenii, Węgrzech, Rumunii, ZEA, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Egipcie, Libanie, Katarze, Jordanii, Rosji, Ukrainie, Turcji, RPA, Grecji oraz Izraelu („Region”) w ramach promocji „Wacom Cintiq Pro i Intuos Pro portfolio z opcją 2-miesięcznej subskrypcji na oprogramowanie Adobe Premiere Rush albo Plan fotograficzny Creative Cloud” (dalej: „Promocja”) oferowanej przez Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy („Wacom”).

Promocja dostępna jest dla wszystkich Użytkowników końcowych („Użytkownik końcowy” lub „Klient”) zamieszkałych w Regionie, którzy pomiędzy 1 października 2020 r. a 30 wrzesnia 2020 r. („Okres zakupu”), zakupili nowy tablet Wacom Cintiq Pro (DTH-1620A, DTK-2420, DTH-2420 i DTH-3220) („Wacom Cintiq Pro”), w Regionie.

Po zakupie jednego z wyżej wymienionych produktów w Okresie zakupu i po spełnieniu przedstawionych poniżej warunków, Klient uzyskuje prawo do otrzymania następującego dodatku („Dodatek”):

 

Do wyboru: 2-miesięczna subskrypcja na oprogramowanie Adobe Premiere Rush albo na Plan fotograficzny Creative Cloud.

Plan fotograficzny Adobe Creative Cloud firmy Adobe (https://www.adobe.com) obejmuje dwumiesięczną subskrypcję na Photoshop i Lightroom.

Photoshop jest dostępny w następujących językach: duński, niemiecki, angielski, fiński, francuski, włoski, holenderski, polski, portugalski (wersja brazylijska), rosyjski, hiszpański, szwedzki, czeski, turecki, japoński, koreański oraz chiński uproszczony.

Lightroom jest dostępny w następujących językach: niemiecki, angielski, francuski, włoski, holenderski, portugalski (wersja brazylijska), hiszpański, szwedzki, japoński, koreański, chiński (uproszczony oraz tradycyjny).

Adobe Premiere Rush firmy Adobe Inc. (https://www.adobe.com ) obejmuje dwumiesięczną subskrypcję na Adobe Premiere Rush. Rush jest dostępny w następujących językach: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, koreański oraz japoński.

Warunki taryfowe w zakresie przedłużenia subskrypcji na Plan fotograficzny Adobe Creative Cloud lub Adobe Premiere Rush:

Aby zapewnić sobie niezakłócone korzystanie z Planu fotograficznego Adobe Creative Cloud lub Adobe Premiere Rush po upływie 2-miesięcznego okresu promocji, przy rejestracji swojego identyfikatora Adobe Użytkownik końcowy może podać sposób dokonania wiążącej płatności. W przypadku podania sposobu płatności, po upływie dwóch miesięcy plan podlega automatycznemu przekształceniu w płatną subskrypcję. Klient zostanie z wyprzedzeniem powiadomiony przez Adobe o planowanym przedłużeniu subskrypcji jeszcze przed obciążeniem konta, a Klientowi przysługiwać będzie opcja anulowania przedłużenia subskrypcji. Subskrypcja podlega warunkom subskrybowania i anulowania obowiązującym w Adobe: https://www.adobe.com/ legal/subscription-terms.html.

Adobe, logotyp Adobe, Creative Cloud, logotyp Creative Cloud, Lightroom, Photoshop, Adobe Premiere Rush oraz logotyp Photoshop Desktop są albo zarejestrowanymi znakami handlowymi albo znakami handlowymi Adobe na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Więcej informacji na temat Dodatku można znaleźć na stronie www.adobe.com.

Jak mogę skorzystać z promocji?

W celu uzyskania Dodatku należy zarejestrować zakupiony nowy sprzęt Wacom Cintiq Pro w firmie Wacom za pośrednictwem strony www.wacom.com/register .

Rejestracja możliwa jest od 1 października 2020 r. i należy ją zakończyć przed15 października 2022 r. („Okres rejestracji”). Rejestracja wymaga podania następujących danych osobowych: Imię i nazwisko, kraj, ważny adres e-mail oraz numer seryjny produktu Wacom (normalnie wykrywany jest automatycznie).

Po prawidłowym zarejestrowaniu sprzętu w Okresie rejestracji, użytkownik otrzyma e-mail potwierdzający dokonanie rejestracji oraz zawierający dalsze informacje.

Kod służący do aktywacji Dodatku znajdzie się w bibliotece Wacom na koncie Wacom Klienta (https://account.wacom.com).

Wejdź na stronę Adobe (https://www.adobepartneroffer.com/go), aby wprowadzić kod aktywacyjny. Po weryfikacji zaloguj się do istniejącego konta Adobe lub zarejestruj się celem uzyskania nowego identyfikatora Adobe. Po zalogowaniu się kliknij „Redeem Code” (Zrealizuj kod). Po podaniu danych płatności i wybraniu opcji „Remind me later” (Przypomnij mi później) można pobrać Dodatek.

Aby skorzystać z Dodatku, kod aktywacyjny należy zrealizować na stronie internetowej Adobe w terminie do 15 października 2022 r. („Termin realizacji”). Nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu w gotówce ani łączenia z innymi rabatami lub promocjami.

W razie wystąpienia problemów podczas rejestracji lub nieotrzymania potwierdzenia rejestracji pomimo spełnienia wszystkich warunków, prosimy skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie pod dowolnym z numerów podanych na stronie: http://www.wacom.com/contact

Pozostałe postanowienia

Powyższe kody mogą być wykorzystywane tylko w opisany sposób. Wnioski o zrealizowanie kodów promocyjnych przyjmowane są wyłącznie pod warunkiem dochowania wymienionych terminów – Okresu zakupu, Okresu rejestracji i Terminu realizacji. Jeśli wbrew naszym oczekiwaniom Klient postanowi dokonać zwrotu produktu firmy Wacom, wówczas straci on również prawo do Dodatku otrzymanego w ramach niniejszej Promocji i musi go bez wezwania anulować lub zwrócić.

Promocja wyraźnie nie obejmuje zakupu produktów używanych.

Jeżeli klient nie wyraził zgody na inne wykorzystanie swoich danych, Wacom będzie korzystać z podanych przez niego danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie prywatności oraz naszą Polityką prywatności – www.wacom.com/privacy – wyłącznie w celu prowadzenia naszej promocji oraz promocji związanych z zakupem produktów Wacom.

Firma Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za spóźnioną lub nieprawidłową rejestrację dokonaną przez Użytkownika końcowego, za zagubione kupony lub kody bądź nieprawidłową realizację kuponów lub kodów, niezależnie od tego, czy wynikło to z przyczyn technicznych czy osobistych, chyba że wyłączną odpowiedzialność za przyczynę takiej sytuacji ponosi firma Wacom.

Dodatek oraz jego realizacja podlegają wyłącznie odnośnym warunkom dostawcy (Adobe Inc.). W zakresie dozwolonym przez prawo firma Wacom nie ponosi odpowiedzialności za produkty lub usługi dostawcy.

Firma Wacom zastrzega sobie prawo do jednostronnego zakończenia Promocji i/lub zmiany jej warunków.

W razie nadużycia Promocji przez Użytkownika końcowego firma Wacom zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od takiego Użytkownika końcowego.

W przypadku, gdy dowolne postanowienie Promocji lub niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego warunku zostanie zastosowany prawnie dozwolony warunek, który w możliwie maksymalnym stopniu zastąpi warunek uznany za nieskuteczny.

Promocja podlega prawu obowiązującemu w Republice Federalnej Niemiec.

W razie pytań dotyczących niniejszej Promocji prosimy o kontakt z:

Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy, korzystając z formularza kontaktowego lub numeru telefonu znajdujących się na stronie: http://www.wacom.com/contact