Promocja „Wacom Cintiq Pro, Intuos Pro i Mobile Studio Pro z Boris FX Suite (3 miesiące)”

Niniejsze warunki dotyczą zakupu nowego Wacom Cintiq Pro (DTH-1621, DTH-2420, DTK-2420, DTK-3220), Intuos Pro (PTH-460, PTH-660, PTH-860) i Mobile Studio Pro (DTH-W1321, DTH-W1621) w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, w Irlandii, Włoszech, Łotwie, Litwie, Luksemburgu, Malcie, Holandii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, Szwajcarii, Rosji, Kazachstanie, Ukrainie, Izraelu, Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, Turcji, ZEA, Namibii, RPA, Uzbekistanie, Albanii, Bahrajnie, Botswanie, Egipcie, Jordanii, Kenii, Libanie, Macedonii, Mołdawii, Maroko, Nigerii, Katarze, Omanie, Serbii, Tunezji, Białorusi, Azerbejdżanie, Armenii, Turkmenistanie, Tadżykistanie, Kirgistanie i Gruzji („Region”) w ramach promocji „Wacom Cintiq Pro, Intuos Pro i Mobile Studio Pro z Boris FX Suite (3 miesiące)” („Promocja”) oferowanej przez Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 4 0219 Düsseldorf, Niemcy („Wacom”).

Promocja dotyczy wszystkich Użytkowników końcowych („Użytkownik końcowy” lub „Użytkownik”), których miejsce zamieszkania znajduje się w Regionie i którzy w okresie od 1 marca 2021 r. do 15 lutego 2022 r. („Okres zakupu”) zakupią nowy Wacom Cintiq Pro, Intuos Pro lub Mobile Studio Pro („Produkt”) w regionie.

Kupując wyżej wymieniony produkt w okresie zakupu i spełniając następujące warunki, jako klient, Użytkownik nabywa prawo do otrzymania następującego dodatku („Dodatek”):

Boris FX Suite (3 miesiące)

Boris FX Suite (3 miesiące) firmy Boris FX (https://www.borisfx.com) z 3-miesięczną licencją.

Pakiet Boris FX Suite obejmuje 5 produktów: Sapphire, Continuum, Mocha Pro, Silhouette i Optics.

Sapphire i Continuum są dostępne tylko jako wtyczki, podczas gdy inne produkty oferują zarówno opcje wtyczek, jak i samodzielnych aplikacji:

  • Continuum i Sapphire to kolekcje wtyczek, do których potrzebna jest aplikacja główna.
    Obsługiwane aplikacje główne to Adobe Premiere Pro i After Effects, Avid Media Composer, Blackmagic Resolve i Fusion, Foundry Nuke (tylko Sapphire), Autodesk Flame (tylko Sapphire) oraz VEGAS Pro.
  • Mocha Pro to wtyczka i samodzielna aplikacja. Do popularnych hostów Mocha należą Adobe Premiere Pro i After Effects, Avid Media Composer, Blackmagic Fusion, Foundry Nuke, Autodesk Flame oraz VEGAS Pro. Samodzielną aplikację Mocha Pro można zainstalować w systemach macOS, Windows i Linux.
  • Silhouette to przede wszystkim samodzielna aplikacja, ale wraz z nią instalowana jest również wtyczka Paint. Wtyczka obsługuje Adobe, Blackmagic, Nuke, Flame i VEGAS Pro. Samodzielną wersję Silhouette można zainstalować w systemach macOS, Windows i Linux.
  • Optics to wtyczka do programów Adobe Photoshop i Lightroom. Optics oferuje również samodzielną aplikację (zawartą w instalatorze Optics), która działa w środowisku macOS i Windows.

Po upływie 3 miesięcy udostępnione w ramach promocji oprogramowanie zostanie zdegradowane do wersji próbnej („tryb ze znakiem wodnym”). Użytkownik końcowy może wtedy zdecydować się na przedłużenie swojej licencji, wykupując subskrypcję lub zakup nowej licencji stałej w sklepie internetowym Boris FX.

Boris FX Suite (3 miesiące) jest dostępny w języku angielskim.

 

Jak wziąć udział?

Bezpłatna 3-miesięczna licencja na Boris FX Suite

Aby otrzymać Dodatki, należy zarejestrować swój nowy Wacom Cintiq Pro, Intuos Pro lub Mobile Studio Pro na stronie www.wacom.com/register.

Rejestracji można dokonywać od 1 marca 2021 r. do 1 marca 2022 r. („Okres rejestracji”). Rejestracja wymaga podania następujących danych osobowych: Imię i nazwisko, kraj, prawidłowy adres e-mail oraz numer seryjny produktu Wacom (zwykle wykrywany automatycznie).

Po prawidłowym ukończeniu rejestracji w okresie rejestracji wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji wraz z dodatkowymi informacjami.

Kod wersji oprogramowania służący do aktywacji dodatku oraz link, z którego można pobrać pakiet Boris FX Suite, można znaleźć w sekcji Oferta na koncie Wacom (https://account.wacom.com).

Po wybraniu dodatku w sekcji Oferta należy wybrać preferowany system operacyjny i kliknąć przycisk „Zrealizuj”, aby uzyskać dostęp do 3-miesięcznej licencji Boris FX Suite.

Unikalny kod rejestracyjny zostanie automatycznie wprowadzony do linku realizacji a użytkownik zostanie przekierowany na stronę rejestracyjną Boris FX.

Podczas rejestracji w Boris FX należy podać swoje imię i nazwisko, adres oraz e-mail. Korzystając z usługi użytkownik wyraża zgodę na warunki realizacji usługi oraz politykę prywatności Boris FX.

Partner odpowiada za wersję próbną, obsługę techniczą i konwersję oprogramowania.

Kod odblokowujący oprogramowanie należy zrealizować do 1 marca 2022 r. („Okres Realizacji”), aby móc skorzystać z Dodatku. Wypłata ekwiwalentu w gotówce lub łączenie z innymi rabatami bądź kredytami nie jest możliwe.

W przypadku problemów z rejestracją lub braku potwierdzenia rejestracji mimo spełnienia wszystkich warunków, prosimy o kontakt z nami, korzystając z formularza kontaktowego lub jednego z podanych numerów telefonów, które można znaleźć na stronie: http://www.wacom.com/contact

Pozostałe kwestie

Wymienione kody mogą być używane tylko w określony sposób. Wnioski o realizację kodu są dopuszczalne tylko w przypadku dotrzymania podanych okresów – Okres zakupu, Okres rejestracji i Okres realizacji. Jeśli, wbrew naszym oczekiwaniom, Użytkownik zdecyduje się na zwrot produktu Wacom, traci również prawo do skorzystania z Dodatków, które zostały przyznane mu w ramach Promocji, w związku z czym musi on dobrowolnie zwrócić lub usunąć produkt.

Promocja zdecydowanie nie obejmuje zakupu używanych produktów.

O ile Użytkownik nie wyraził zgody na jakiekolwiek inne wykorzystanie jego informacji, Wacom będzie wykorzystywać podane przez niego dane osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie prywatności i naszą polityką prywatności – www.wacom.com/privacy – wyłącznie w zakresie działań promocyjnych i promocji związanej z zakupem produktów Wacom.

Firma Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za spóźnione lub błędne rejestracje dokonane przez Użytkownika końcowego, za utracone kupony i kody lub za niewłaściwą realizację kuponów i kodów z przyczyn technicznych lub osobistych, chyba że przyczyny leżą wyłącznie po stronie firmy Wacom.

Dodatek i jego realizacja podlegają wyłącznie odpowiednim warunkom dostawcy (Boris FX, Inc.). W zakresie dozwolonym przez prawo firma Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za produkty lub usługi dostawcy.

Firma Wacom zastrzega sobie prawo do jednostronnego zakończenia lub zmiany warunków Promocji.

W razie nadużycia Promocji ze strony Użytkownika końcowego firma Wacom zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Użytkownika końcowego.

Jeżeli którekolwiek z postanowień Promocji lub niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, ważność pozostałych warunków pozostaje nienaruszona. W miejsce nieskutecznych warunków stosuje się prawnie dozwolony warunek, który jest jak najbardziej zbliżony do pożądanego skutku nieskutecznego warunku.

Niniejsza Umowa oraz Promocja podlegają prawu obowiązującemu w Republice Federalnej Niemiec.

W przypadku pytań związanych z tą promocją prosimy o kontakt:

 

Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy za pomocą formularza kontaktowego lub podanego tutaj numeru telefonu:

http://www.wacom.com/contact