Promocja „Wacom Cintiq Pro i MobileStudio Pro z Sculptron (3 miesiące)”

Niniejsze warunki dotyczą zakupu nowego Wacom Cintiq Pro (DTH-1620, DTH-2420, DTK-2420, DTH-3220) i MobileStudio Pro (DTH-W1621, DTH-W1321) i w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, w Irlandii, Włoszech, Łotwie, Litwie, Luksemburgu, Malcie, Holandii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, Szwajcarii, Rosji, Kazachstanie, Ukrainie, Izraelu, Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, Turcji, ZEA, Namibii, RPA, Uzbekistanie, Albanii, Bahrajnie, Botswanie, Egipcie, Jordanii, Kenii, Libanie, Macedonii, Mołdawii, Maroko, Nigerii, Katarze, Omanie, Serbii, Tunezji, Białorusi, Azerbejdżanie, Armenii, Turkmenistanie, Tadżykistanie, Kirgistanie i Gruzji („Region”) w ramach promocji „Wacom Cintiq Pro i MobileStudio Pro z Sculptron (3 miesiące)” („Promocja”) oferowanej przez Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 4 0219 Düsseldorf, Niemcy („Wacom”).

 

Promocja dotyczy wszystkich Użytkowników końcowych („Użytkownik końcowy” lub „Użytkownik”), których miejsce zamieszkania znajduje się w Regionie i którzy w okresie od 1 marca 2021 r. do 15 lutego 2022 r. („Okres zakupu”) zakupią nowy Wacom Cintiq Pro i Mobile Studio Pro („Produkt”) w regionie.

Kupując wyżej wymieniony produkt w Okresie zakupu i spełniając następujące warunki, jako klient, Użytkownik nabywa prawo do otrzymania następującego dodatku („Dodatek”):

Sculptron (3 miesiące) firmy OTOY Inc. (https://www.otoy.com) z 3-miesięczną licencją.

Sculptron (3 miesiące) jest dostępny w języku angielskim i wyłącznie dla systemu operacyjnego Windows.

Po upływie okresu 3 miesięcy przyznanego w ramach Promocji, licencja na oprogramowanie przestaje obowiązywać, a oprogramowanie przestaje działać. W tym momencie Użytkownik końcowy może zdecydować się na przedłużenie licencji poprzez zakup subskrypcji na stronie OTOY Inc.

Tej oferty nie można łączyć z istniejącą subskrypcją Sculptron. Jeśli wcześniej Użytkownik zakupił subskrypcję Sculptron i chciałby skorzystać z darmowego 3-miesięcznego okresu próbnego, można to zrobić poprzez anulowanie automatycznego odnowienia i skorzystanie z oferty po zakończeniu poprzedniej subskrypcji.

 Jak wziąć udział?

Bezpłatna 3-miesięczna licencja na Sculptron

Aby otrzymać Dodatek, należy zarejestrować swój nowy Produkt na stronie www.wacom.com/register .

Rejestracji można dokonywać od 1 marca 2021 r. do 1 marca 2022 r. („Okres rejestracji”). Rejestracja wymaga podania następujących danych osobowych: Imię i nazwisko, kraj, prawidłowy adres e-mail oraz numer seryjny produktu Wacom (zwykle wykrywany automatycznie).

Po prawidłowym ukończeniu rejestracji w okresie rejestracji wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji wraz z dodatkowymi informacjami.

Kod wersji oprogramowania służący do aktywacji Dodatku oraz link, dzięki któremu można skorzystać z pakietu Sculptron, można znaleźć w sekcji Oferta na koncie Wacom (https://account.wacom.com).

Po wybraniu dodatku w sekcji Oferta należy wybrać preferowany system operacyjny i kliknąć przycisk „Zrealizuj”, aby uzyskać dostęp do 3-miesięcznej licencji Sculptron.

Unikalny kod rejestracyjny zostanie automatycznie wprowadzony do linku realizacji, a użytkownik zostanie przekierowany na stronę rejestracyjną OTOY Inc. w celu rejestracji i pobrania oprogramowania.

Podczas rejestracji na stronie OTOY Inc. należy podać swoje imię i nazwisko, adres oraz e-mail. Korzystając z usługi użytkownik wyraża zgodę na warunki realizacji usługi oraz politykę prywatności OTOY.

OTOY Inc. odpowiada za wersję próbną, obsługę techniczną i konwersję oprogramowania.

Kod odblokowujący oprogramowanie należy zrealizować do 1 marca 2022 r. („Okres Realizacji”), aby móc skorzystać z Dodatku. Wypłata ekwiwalentu w gotówce lub łączenie z innymi rabatami bądź kredytami nie jest możliwe.

W przypadku problemów z rejestracją lub braku potwierdzenia rejestracji mimo spełnienia wszystkich warunków, prosimy o kontakt z nami, korzystając z formularza kontaktowego lub jednego z podanych numerów telefonów, które można znaleźć na stronie: http://www.wacom.com/contact

Pozostałe kwestie

Wymienione kody mogą być używane tylko w określony sposób. Prawo do realizacji kodu przysługuje tylko w przypadku dotrzymania podanych okresów – Okresu zakupu, Okresu rejestracji i Okresu realizacji. Jeśli, wbrew naszym oczekiwaniom, Użytkownik zdecyduje się na zwrot produktu Wacom, traci również prawo do skorzystania z Dodatków, które zostały przyznane mu w ramach Promocji, w związku z czym musi on dobrowolnie zwrócić lub usunąć produkt.

Promocja jednoznacznie nie obejmuje zakupu używanych produktów.

O ile Użytkownik nie wyraził zgody na jakiekolwiek inne wykorzystanie jego informacji, Wacom będzie wykorzystywać podane przez niego dane osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie prywatności i naszą polityką prywatności – www.wacom.com/privacy – wyłącznie w zakresie działań promocyjnych i promocji związanej z zakupem produktów Wacom.

Firma Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za spóźnione lub błędne rejestracje dokonane przez Użytkownika końcowego, za utracone kupony i kody ani za niewłaściwą realizację kuponów i kodów z przyczyn technicznych lub osobistych, chyba że przyczyny leżą wyłącznie po stronie firmy Wacom.

Dodatek oraz jego realizacja podlega wyłącznie odpowiednim warunkom dostawcy (OTOY Inc.). W zakresie dozwolonym przez prawo firma Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za produkty lub usługi dostawcy.

Firma Wacom zastrzega sobie prawo do jednostronnego zakończenia lub zmiany warunków Promocji.

W razie nadużycia Promocji ze strony Użytkownika końcowego firma Wacom zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Użytkownika końcowego.

Jeżeli którekolwiek z postanowień Promocji lub niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, ważność pozostałych warunków pozostaje nienaruszona. W miejsce nieskutecznych warunków stosuje się prawnie dozwolony warunek, który jest jak najbardziej zbliżony do pożądanego skutku nieskutecznego warunku.

Niniejsza Umowa oraz Promocja podlegają prawu obowiązującemu w Republice Federalnej Niemiec.

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Promocji prosimy o kontakt:

 

Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy za pomocą formularza kontaktowego lub podanego tutaj numeru telefonu:

http://www.wacom.com/contact