Promocja „Wacom Cintiq 16/22 z oprogramowaniem CLIP STUDIO PAINT EX (3+3 miesiące)”

Niniejsze warunki mają zastosowanie do zakupu nowego sprzętu Wacom Cintiq (Cintiq 16 & 22) w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Węgrzech, Irlandii, Włoszech, Łotwie, Litwie, Luksemburgu, Malcie, Holandii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, Szwajcarii, Rosji, Kazachstanie, Ukrainie, Izraelu, Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, Turcji, ZEA, Namibii, RPA, Uzbekistanie, Albanii, Bahrajnie, Botswanie, Egipcie, Jordanii, Kenii, Libanie, Macedonii, Mołdawii, Maroku, Nigerii, Katarze, Serbii, Tunezji, Białorusi, Azerbejdżanie, Armenii, Turkmenistanie, Tadżykistanie, Kirgistanie i Gruzji (dalej: w Regionie) w ramach promocji „Wacom One z oprogramowaniem CLIP STUDIO PAINT EX (3+3 miesiące)” (dalej: „Promocja”) prowadzonej przez Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy („Wacom”).

Promocja przeznaczona jest dla wszystkich Użytkowników końcowych („Użytkownik końcowy” lub „Użytkownik”) zamieszkałych w Regionie, którzy w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. („Okres zakupu”), zakupili nowy sprzęt Wacom Cintiq (DTK1660 lub DTK2260) („Wacom Cintiq”) na terenie Regionu.

Przy zakupie wyżej wymienionych produktów w przewidzianym Okresie zakupu, pod warunkiem spełnienia poniższych warunków, klient nabywa prawo do otrzymania następującego dodatku („Dodatek”):

Oprogramowanie CLIP STUDIO PAINT EX 3+3 miesiące:

CLIP STUDIO PAINT EX firmy Celsys Inc. (https://www.clipstudio.net/en) z licencją 3-miesięczną.

Program CLIP STUDIO PAINT EX jest dostępny w następujących językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i koreańskim.

Warunki taryfowe firmy Celsys w zakresie przedłużenia licencji:

Po upływie okresu 3 miesięcy udzielonego w ramach promocji oprogramowanie zostanie zredukowane do wersji próbnej. W tym momencie możesz zarejestrować się w Celsys w celu uzyskania miesięcznego planu użytkowania licencji  CLIP STUDIO PAINT EX i otrzymać 3-miesięce darmowej licencji. Zapraszamy na stronę https://www.clipstudio.net/promotion/wacom_mp/en/ po dalsze szczegóły.

Jak mogę skorzystać z promocji?

W celu uzyskania Dodatku należy zarejestrować zakupiony nowy sprzęt Wacom Cintiq w firmie Wacom na stronie www.wacom.com/register.

Rejestracja zaczyna się z dniem 1 sierpnia 2020 r. i musi zostać zakończona do dnia 22 stycznia 2021 r. („Okres rejestracji”). Rejestracja wymaga podania następujących danych osobowych: Imię i nazwisko, kraj, ważny adres e-mail oraz numer seryjny produktu Wacom (normalnie wykrywany jest automatycznie).

Po prawidłowym zarejestrowaniu sprzętu w Okresie rejestracji, użytkownik otrzyma e-mail potwierdzający dokonanie rejestracji oraz zawierający dalsze informacje.

Kod odblokowujący oprogramowanie stanowiące Dodatek oraz link, za pomocą którego można pobrać CLIP STUDIO PAINT EX, użytkownik może znaleźć w bibliotece Wacom na swoim koncie Wacom (https://account.wacom.com).

Aby zyskać uprawnienia do Dodatku, kod odblokowujący oprogramowanie należy zrealizować do 22 stycznia 2021 r. („Termin realizacji”). Nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu w gotówce ani łączenia z innymi rabatami lub promocjami.

W razie wystąpienia problemów podczas rejestracji lub nieotrzymania potwierdzenia rejestracji pomimo spełnienia wszystkich warunków, prosimy skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie pod dowolnym z numerów podanych na stronie: http://www.wacom.com/contact

2) Przedłużenie licencji CLIP STUDIO PAINT EX o dodatkowe trzy miesiące w ramach zapisu na miesięczną subskrypcję

Aby wydłużyć licencję o dodatkowe trzy miesiące, należy wykonać opisane poniżej czynności w ciągu roku od zakończenia oryginalnego 3-miesięcznego okresu próbnego.

Gdy do wygaśnięcia oryginalnej licencji pozostanie 59 dni lub mniej, na pasku menu programu CLIP STUDIO PAINT rozpocznie się odliczanie. Oprócz tego liczbę pozostałych dni można sprawdzić w dowolnym momencie w następujący sposób:

Windows: Kliknij menu [Help] > [Review/Change License]

macOS: Kliknij menu [Clip Studio Paint] > [Review/Change License]

Gdy 3-miesięczny okres próbny zakończy się, po uruchomieniu programu pojawi się okno dialogowe „Purchase a license”, w którym można zalogować się na konto CLIP STUDIO i przedłużyć licencję.

Aby kupić lub przedłużyć licencję, konieczna jest najnowsza wersja oprogramowania CLIP STUDIO PAINT. Zaktualizuj swojego oprogramowanie przed przedłużeniem licencji.

Aby korzystać z oprogramowania po zakończeniu 3-miesięcznego okresu próbnego, potrzebne jest konto CLIP STUDIO. Zakładając konto, trzeba podać ważny adres email i nazwę konta. Licencję wydłuża się, zapisując się na miesięczną subskrypcję.

Podczas rejestracji trzeba podać wymagane dane, w tym dane ważnej karty kredytowej. Po zakończeniu rejestracji do konta zostaną dodane darmowe trzy miesiące licencji.

Gdy rejestracja zostanie zakończona, można zalogować się w nowym oknie dialogowym „I already have a license”, które pojawi się w oprogramowaniu. Po zalogowaniu nowa licencja zostanie zweryfikowana i oprogramowanie uruchomi się.

Jeśli po wygaśnięciu dodatkowej 3-miesięcznej licencji nadal chcesz używać oprogramowania, z podanej karty kredytowej zostanie pobrana opłata, a licencja zostanie przedłużona. Jeśli anulujesz przedłużoną licencję przed upływem darmowych trzech miesięcy, nie poniesiesz żadnych kosztów. Aktualne informacje na temat cen przedłużonej licencji (stan z kwietnia 2020) znajdziesz pod adresem https://www.clipstudio.net/en/.

Pozostałe postanowienia

Powyższe kody mogą być wykorzystywane tylko w opisany sposób. Wnioski o zrealizowanie kodów promocyjnych przyjmowane są wyłącznie pod warunkiem dochowania wymienionych terminów – Okresu zakupu, Okresu rejestracji i Terminu realizacji. Jeśli wbrew naszym oczekiwaniom użytkownik zdecyduje się zwrócić produkt firmy Wacom, utraci on także prawo do Dodatku uzyskanego w ramach Promocji i będzie zobowiązany do jego zwrotu lub usunięcia bez wezwania.

Promocja wyraźnie nie obejmuje zakupu produktów używanych.

Wacom będzie wykorzystywać przekazane przez użytkowników dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony prywatności oraz zgodnie z naszą Polityką prywatności –

www.wacom.com/privacy – wyłącznie dla celów prowadzenia naszej promocji oraz promocji związanych z zakupem produktów Wacom, chyba że użytkownik wyraził zgodę na inne zastosowanie takich danych.

Firma Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za spóźnioną lub nieprawidłową rejestrację dokonaną przez Użytkownika końcowego, za zagubione kupony lub kody bądź nieprawidłową realizację kuponów lub kodów, niezależnie od tego, czy wynikło to z przyczyn technicznych czy osobistych, chyba że wyłączną odpowiedzialność za przyczynę takiej sytuacji ponosi firma Wacom.

Dodatek oraz jego realizacja podlegają wyłącznie odnośnym warunkom dostawcy (Celsys Inc.). W zakresie dozwolonym przez prawo firma Wacom nie ponosi odpowiedzialności za produkty lub usługi dostawcy.

Firma Wacom zastrzega sobie prawo do jednostronnego zakończenia Promocji i/lub zmiany jej warunków.

W razie nadużycia Promocji przez Użytkownika końcowego firma Wacom zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od takiego Użytkownika końcowego.

W przypadku, gdy dowolne postanowienie Promocji lub niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego warunku zostanie zastosowany prawnie dozwolony warunek, który w możliwie maksymalnym stopniu zastąpi warunek uznany za nieskuteczny.

Promocja podlega prawu obowiązującemu w Republice Federalnej Niemiec. W razie pytań dotyczących niniejszej Promocji prosimy o kontakt z:

Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy

korzystając z formularza kontaktowego lub dzwoniąc pod numer telefonu podany na stronie:

http://www.wacom.com/contact