Promocja „Oferta Wacom One, Wacom Intuos i One by Wacom z 3-miesięczną bezpłatną usługą dostępu premium do Peardeck”

Niniejsze warunki mają zastosowanie do zakupu nowego urządzenia Wacom One & Wacom Intuos w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Czechach, Słowacji, Polsce, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Estonii, Litwie, Łotwie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Bułgarii, Słowenii, na Węgrzech, w Rumunii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Omanie, Egipcie, Libanie, Katarze, Jordanii, Rosji, Ukrainie, Turcji, RPA, Grecji i Izraelu („Region”) w ramach promocji „Wacom One & Wacom Intuos z 3-miesięczną bezpłatną usługą dostępu premium do Peardeck” („Promocja”) oferowanej przez Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy („Wacom”).

 

Promocja jest dostępna dla wszystkich Użytkowników końcowych („Użytkownik końcowy” lub „Użytkownik”), których miejsce zamieszkania znajduje się w Regionie i którzy w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r. („Okres zakupu”) kupią nowe urządzenie Wacom One & Wacom Intuos w Regionie.

 

Kupując wyżej wymieniony produkt w Okresie zakupu i spełniając następujące warunki, Użytkownik końcowy nabywa prawo do otrzymania następujących dodatków („Dodatek”):

 

3-miesięczna bezpłatna usługa dostępu premium do Peardeck.

3-miesięczna bezpłatna usługa dostępu premium Peardeck firmy Peardeck Inc. (www.peardeck.com) będzie dostępna w języku angielskim w chwili jej uruchomienia.

Po upływie okresu 3 miesięcy, przyznanego w ramach promocji, oprogramowanie zostanie zdegradowane do wersji bezpłatnej.

 

Jak wziąć udział?

3-miesięczna bezpłatna usługa dostępu premium do Peardeck
Aby otrzymać Dodatek, należy zarejestrować nowy produkt Wacom One, Wacom Intuos i One by Wacom na stronie www.wacom.com/register.

Rejestracja będzie możliwa od 1 grudnia 2020 r. i należy ją ukończyć do 30 listopada 2021 r. („Okres rejestracji”). Rejestracja wymaga podania następujących danych osobowych: Imię i nazwisko, kraj, prawidłowy adres e-mail oraz numer seryjny produktu Wacom (zwykle wykrywany automatycznie).

Po prawidłowym ukończeniu rejestracji w Okresie rejestracji wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji wraz z dodatkowymi informacjami.

Po prawidłowym ukończeniu rejestracji w Okresie rejestracji wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji wraz z dodatkowymi informacjami oraz z linkiem do skorzystania z 3-miesięcznej bezpłatnej usługi dostępu premium do Peardeck na https://www.peardeck.com.

Użytkownik końcowy musi podać adres e-mail podczas procesu rejestracji. Warunki korzystania z usługi i Polityka prywatności są akceptowane w chwili skorzystania z usługi.
Partner zarządza wersjami próbnymi, wsparciem i konwersją oprogramowania.

Należy pamiętać, że 3-miesięczny dostęp premium jest dostępny tylko dla nowych klientów i dotyczy odpowiedniej usługi firmy Perdeck w oparciu o adres e-mail (jeśli adres e-mail Użytkownika końcowego jest już zarejestrowany w bazie klientów Paerdeck, nie ma on możliwości skorzystania z bezpłatnego 3-miesięcznego dostępu premium).

Kod wersji oprogramowania należy zrealizować do 31 grudnia 2021 r. („Okres realizacji”), aby móc skorzystać z Dodatków. Nie jest możliwa wypłata ekwiwalentu w gotówce ani łączenie z innymi rabatami bądź kredytami.
W przypadku problemów z rejestracją lub braku potwierdzenia rejestracji mimo spełnienia wszystkich warunków, prosimy o kontakt z nami za pomocą formularza kontaktowego lub na jeden z podanych numerów telefonów, które można znaleźć na stronie: http://www.wacom.com/contact

 

Pozostałe kwestie

Wymienione kody mogą zostać użyte tylko w określony sposób. Wnioski o realizację kodu są dozwolone tylko w przypadku dotrzymania określonych okresów – Okresu zakupu, Okresu rejestracji i Okresu realizacji. Jeśli wbrew naszym oczekiwaniom Użytkownik zdecyduje się na zwrot produktu Wacom, traci również prawo do korzystania z Dodatków, które zostały przyznane mu w ramach Promocji, w związku z czym musi on dobrowolnie zwrócić lub usunąć produkt.

Promocja jednoznacznie nie obejmuje zakupu używanych produktów.

O ile Użytkownik nie wyraził zgody na jakiekolwiek inne wykorzystanie jego informacji, Wacom będzie wykorzystywać podane przez niego dane osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie prywatności i naszą polityką prywatności – www.wacom.com/privacy – wyłącznie w zakresie działań promocyjnych i promocji związanych z zakupem produktów Wacom.

Firma Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za spóźnione lub błędne rejestracje dokonane przez Użytkownika końcowego, zagubione kupony i kody lub za niewłaściwe wykorzystanie kuponów i kodów, zarówno z przyczyn technicznych, jak i osobistych, chyba że przyczyny te zostały spowodowane wyłącznie przez Wacom.

Dodatki oraz ich realizacja podlegają wyłącznie odpowiednim warunkom dostawcy. W zakresie dozwolonym przez prawo firma Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za produkty lub usługi dostawcy.

Firma Wacom zastrzega sobie prawo do jednostronnego zakończenia lub zmiany warunków Promocji.

W razie nadużycia Promocji ze strony Użytkownika końcowego firma Wacom zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Użytkownika końcowego.

Jeżeli którekolwiek z postanowień Promocji lub niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, ważność pozostałych warunków pozostaje nienaruszona. W miejsce nieskutecznych warunków stosuje się prawnie dozwolony warunek, który jest jak najbardziej zbliżony do pożądanego skutku nieskutecznego warunku.

Niniejsza Umowa oraz Promocja podlegają prawu obowiązującemu w Republice Federalnej Niemiec. W przypadku pytań związanych z niniejszą promocją prosimy o kontakt:

Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy za pomocą formularza kontaktowego lub pod numerem telefonu podanym na stronie: http://www.wacom.com/contact