Promocja „MobileStudio Pro 13/16 z 6-miesięczną subskrypcją Adobe Fresco”

Niniejsze warunki dotyczą zakupu nowego MobileStudio Pro 13/16 w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Czechach, Słowacji, Polsce, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Estonii, Litwie, Łotwie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Bułgarii, Słowenii, na Węgrzech, w Rumunii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Omanie Egipcie, Libanie, Katarze, Jordanii, Rosji, Ukrainie, Turcji, Republice Południowej Afryki, Grecji i Izraelu („Region”) w ramach promocji „MobileStudio Pro 13/16 z 6-miesięczną subskrypcją Adobe Fresco” („Promocja”), oferowanej przez Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy („Wacom”).

Promocja dotyczy wszystkich użytkowników końcowych („Użytkownik końcowy” lub „Użytkownik”), których miejsce zamieszkania znajduje się w Regionie i którzy między 1 września 2020 r. do 17 października 2022 r. („Okres zakupu”) zakupią nowy MobileStudio Pro 13/16 (DTH-W1321/DTH-W1621) („MobileStudio Pro 13/16”) w Regionie.

Kupując wyżej wymieniony produkt w Okresie zakupu i spełniając następujące warunki, jako klient, Użytkownik nabywa prawo do otrzymania następujących dodatków („Dodatek”):

6-miesięczna subskrypcja Adobe Fresco.

6-miesięczna subskrypcja Adobe Fresco od Adobe (https://www.adobe.com/products/fresco.html) jest dostępna w następujących językach: angielskim, francuskim, niemieckim, japońskim, portugalskim, duńskim, holenderskim, fińskim, włoskim, norweskim, hiszpańskim, szwedzkim, koreańskim, chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym, czeskim, polskim, rosyjskim i tureckim.

Warunki taryfowe rozszerzenia subskrypcji Adobe Fresco:

Aby nie dopuścić do przerwania subskrypcji na oprogramowanie Adobe Fresco po zakończeniu 6-miesięcznego okresu obowiązywania oferty, Użytkownik może określić obowiązującą metodę płatności przy rejestracji swojego identyfikatora Adobe ID. W przypadku określenia metody płatności, pakiet automatycznie się odnawia jako płatna subskrypcja po upływie sześciu miesięcy. Użytkownik zostanie powiadomiony przez firmę Adobe o możliwości anulowania subskrypcji z wyprzedzeniem, zanim jego konto zostanie obciążone. Subskrypcja podlega warunkom subskrypcji i anulowania Adobe, określonym się na stronie: https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html

Adobe, logo Adobe i Adobe Fresco są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Adobe w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Więcej informacji na temat Dodatku można znaleźć na stronie www.adobe.com.

 

Jak wziąć udział?

Aby otrzymać Dodatek, należy zarejestrować swój nowy MobileStudio Pro 13/16 na stronie www.wacom.com/register .

Rejestracji można dokonywać od 1 września 2020 r. do 31 października 2022 r. („Okres rejestracji”). Rejestracja wymaga podania następujących danych osobowych: Imię i nazwisko, kraj, prawidłowy adres e-mail oraz numer seryjny produktu Wacom (zwykle wykrywany automatycznie).

Po prawidłowym zakończeniu rejestracji w Okresie rejestracji wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji wraz z dodatkowymi informacjami.

Kod kuponu do aktywacji Dodatków znaleźć można w bibliotece Wacom na swoim koncie Wacom (https://account.wacom.com).

Po wybraniu dodatku w sekcji Oferta należy wybrać preferowany system operacyjny i kliknąć przycisk „Zrealizuj”, aby uzyskać dostęp do 6-miesięcznej licencji na Adobe Fresco.

Unikalny kod rejestracyjny zostanie automatycznie wprowadzony do linku realizacji a użytkownik zostanie przekierowany na stronę rejestracyjną Adobe.

Podczas rejestracji na stronie Adobe należy podać swoje imię i nazwisko, adres oraz e-mail. Korzystając z usługi użytkownik wyraża zgodę na warunki realizacji usługi oraz politykę prywatności Adobe.

Partner odpowiada za wersję próbną, obsługę techniczną i konwersję oprogramowania.

Kod odblokowujący należy zrealizować na stronie Adobe do 31 października 2022 r. („Okres realizacji”), aby móc skorzystać z Dodatku. Wypłata ekwiwalentu w gotówce lub łączenie z innymi rabatami bądź kredytami nie jest możliwe.

W przypadku problemów z rejestracją lub braku potwierdzenia rejestracji mimo spełnienia wszystkich warunków, prosimy o kontakt z nami, korzystając z formularza kontaktowego lub jednego z podanych numerów telefonów, które można znaleźć na stronie: http://www.wacom.com/contact

 

Pozostałe kwestie

Wymienione kody mogą być używane tylko w określony sposób. Prawo do realizacji kodu przysługuje tylko w przypadku dotrzymania podanych okresów – Okresu zakupu, Okresu rejestracji i Okresu realizacji. Jeśli, wbrew naszym oczekiwaniom, Użytkownik zdecyduje się na zwrot produktu Wacom, traci również prawo do skorzystania z Dodatków, które zostały przyznane mu w ramach Promocji, w związku z czym musi on dobrowolnie zwrócić lub usunąć produkt.

Promocja jednoznacznie nie obejmuje zakupu używanych produktów.

O ile Użytkownik nie wyraził zgody na jakiekolwiek inne wykorzystanie jego informacji, Wacom będzie wykorzystywać podane przez niego dane osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie prywatności i naszą polityką prywatności – www.wacom.com/privacy – wyłącznie w zakresie działań promocyjnych i promocji związanej z zakupem produktów Wacom.

Firma Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za spóźnione lub błędne rejestracje dokonane przez Użytkownika końcowego, za utracone kupony i kody ani za niewłaściwą realizację kuponów i kodów z przyczyn technicznych lub osobistych, chyba że przyczyny leżą wyłącznie po stronie firmy Wacom.

Dodatki oraz ich realizacja podlegają wyłącznie odpowiednim warunkom dostawcy (Adobe Inc.). W zakresie dozwolonym przez prawo firma Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za produkty lub usługi dostawcy.

Firma Wacom zastrzega sobie prawo do jednostronnego zakończenia lub zmiany warunków Promocji.

W razie nadużycia Promocji ze strony Użytkownika końcowego firma Wacom zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Użytkownika końcowego.

Jeżeli którekolwiek z postanowień Promocji lub niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, ważność pozostałych warunków pozostaje nienaruszona. W miejsce nieskutecznych warunków stosuje się prawnie dozwolony warunek, który jest jak najbardziej zbliżony do pożądanego skutku nieskutecznego warunku.

Niniejsza Umowa oraz Promocja podlegają prawu obowiązującemu w Republice Federalnej Niemiec. W przypadku pytań dotyczących niniejszej Promocji prosimy o kontakt:

Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy, za pomocą formularza kontaktowego lub numeru telefonu podanego tutaj: http://www.wacom.com/contact