Procedura reklamacyjna

Warunki gwarancji door-to-door dla produktów Wacom
Wszystkie tablety firmy  Wacom  sprzedane przez Alstor i zaopatrzone w naszą „Kartę gwarancyjną” objęte są specjalną opcją serwisową door – to – door . W przypadku uszkodzenia tabletu, każdy użytkownik ma prawo do bezpłatnej naprawy/wymiany w okresie objętym gwarancją, pod warunkiem, iż będzie postępować zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą.

Możliwa jest naprawa tabletów po gwarancji. Wtedy również należy postępować zgodnie z opisaną poniżej procedurą reklamacji, z tym iż nasz pracownik przed wykonaniem usługi poinformuje o kosztach naprawy i spedycji towaru.

Procedura reklamacyjna

 1. Klient wypełnia formularz zgłoszeniowy „Zgłoszenie RMA„.
 2.  Serwis Alstor weryfikuje zgłoszenie i potwierdza przyjęcie zgłoszenia przez nadanie sprawie Numeru RMA. Razem z Numerem RMA klient otrzyma kontakt do naszego spedytora, który
  odbierze bezpłatnie reklamowane urządzenie.
 3. Klient przygotowuje paczkę z uszkodzonym urządzeniem i wzywa spedytora do odbioru przesyłki. Przesyłka powinna być zaadresowana na Alstor i oznaczona nadanym wcześniej Numerem RMA.
 4. Serwis Alstor odbiera przesyłkę i naprawia bądź wymienia urządzenie, a następnie wysyła je pod wskazany przez klienta adres, za pośrednictwem swojego spedytora.

Zastrzeżenia!

 • Zgłoszenie RMA WACOM musi być wysłane pocztą elektroniczną na adres podany w punkcie 1 Procedury reklamacyjnej.
 • Klient musi posiadać dokumenty uprawniające do korzystania z gwarancji, tj. naszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.
 • Aby naprawa została dokonana bezpłatnie muszą być spełnione warunki gwarancji.
 • Wady towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane przez Alstor bezpłatnie, w przeciągu 14 dniu od daty przyjęcia towaru przez serwis Alstor.
 • Tablety z ekranem zgodne są normą 13406-2. Defekty pikseli nie przekraczające tej normy nie są uznawane za wadę kwalifikującą produkt do naprawy lub wymiany.
 • Sprzęt powinien być dostarczony do serwisu Alstor lub przekazany do transportu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia sprzętu ponosi reklamujący.
 • Procedura reklamacyjna nie obejmuje instalacji sprzętu i oprogramowania oraz konserwacji.
 • Gwarancja nie obejmuje towarów:
  • z uszkodzonymi plombami Alstor lub Wacom
  • z nieczytelnymi numerami seryjnymi
  • niekompatybilności wynikających z wprowadzenia zmian technicznych, innowacji i norm po dacie sprzedaży
  • niewłaściwie użytkowanych, konserwowanych lub przechowywanych
  • uszkodzonych mechanicznie, elektrycznie, termicznie lub chemicznie.
 • Nabywca również traci prawo gwarancyjne w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
 • Alstor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, bądź straty powstałe z powodu niemożności korzystania z reklamowanego sprzętu.
 • Alstor nie odpowiada za wszelkie przypadkowe, pośrednie, specjalne, jakiegokolwiek rodzaju szkody (włącznie z nieograniczonymi utratami zysku lub jakimikolwiek stratami finansowymi), które mogłyby powstać wskutek użycia lub niemożności użycia towaru. Wyłączona jest również jakakolwiek odpowiedzialność, która mogłaby wynikać z żądań osób trzecich.

W przypadku reklamacji nieuzasadnionej, zgłaszający ponosi koszty transportu i testowania w wysokości 70 PLN

Gwarancja obejmuje wyłącznie tablety sprzedane przez firmę Alstor.