Personalizacja ustawień tabletu

Po zainstalowaniu sterownika uruchom Wacom Desktop Center.

W sekcji po lewej stronie [Moje urządzenia] wyświetlony jest modelu tabletu, z którego korzystasz. Kliknij dwukrotnie nazwę tabletu, a wyświetlone zostanie okno ustawień. 

W tym miejscu możesz skonfigurować poszczególne ustawienia, takie jak przypisanie funkcji do przycisków na tablecie czy określenie powierzchni aktywnej.

Ustawienia

Zakładka Tablet

W tym miejscu można przypisać określone działania do przycisków na tablecie.

 

Zakładka Piórko

Tutaj możesz określić siłę nacisku piórka, odstęp, po którym akceptowane jest dwukrotne kliknięcie. Można również przypisać określone działania do przycisków na piórku.

Zakładka MapowanieW tej sekcji możesz zmniejszyć aktywną powierzchnię tabletu (jest to funkcja przydatna szczególnie na początku pracy z tabletem) oraz określić obszar ekranu (jest to przydatne przy korzystaniu z więcej niż jednego wyświetlacza).

Zakładka Elementy sterujące wyświetlane na stronieW tej sekcji możesz zdefiniować skróty menu okrągłego.

Kreator instalacji

Aby ułatwić sobie proces konfiguracji, możesz skorzystać z konfiguratora. Można go uruchomić z poziomu okna [Ustawienia].

Z pomocą konfiguratora w kilku prostych krokach skonfigurujesz tablet i będziesz mógł rozpocząć pracę.

 

Aby spersonalizowane ustawienia można było łatwo odtworzyć w przypadku, gdy aktualizacja systemu usunie te informacje, warto je zapisać. W tym celu należy wybrać opcję [Utwórz kopię zapasową ustawień], potem wybrać [Kopia zapasowa], plik o nazwie backup.wacomprefs będzie można zapisać we wskazanym miejscu.

W przypadku, gdy konieczne będzie przywrócenie ustawień, należy wybrać opcję [Przywróć] i odnaleźć zapisaną kopię.