Konkurs „Jak mi nie dacie wejściówki na Festiwal Komiksu to…”

Zapraszamy do udziału w konkursie Wacom  „Jak mi nie dacie wejściówki na Festiwal Komiksu, to….”

Do wygrania 5 wejściówek jednoosobowych na Festiwal Komiksu w Łodzi, który odbędzie się już w ten weekend 27-29.09.2019r. oraz 1 dwuosobowe zaproszenie na Wernisaż Wystawy „Sztuka DC” / Hala Maszyn,  która prezentowana będzie w EC1 Łódź, ul. Targowa 1/3, w terminie 27.09.2019r.  godz: 18:00.

Zadanie polegać będzie na narysowaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe, „Jak mi nie dacie wejściówki na Festiwal Komiksów to…”, wykorzystując postać Superbohatera DC

Konkurs trwa od dziś tj. 24.09.2019 r.  do czwartku (26 września) do godziny 12:00,

Szczegóły znajdziecie w znajdującym się poniżej regulaminie:

Regulamin konkursu “Szybka inspiracja” 

 1. Zasady ogólne
  a) Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem” określa zasady uczestnictwa oraz realizacji konkursu “Jak mi nie dacie wejściówki na Festiwal Komiksu to…”, zwanego dalej „Konkursem”, w tym wyłonienia zwycięzców oraz wręczenia nagród.
  b) Organizatorem konkursu jest Alstor Sp.j. z siedzibą ul. Wenecka 12, Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
  c) Konkurs jest organizowany na portalu społecznościowym Instagram na profilu Wacomczuchy.
  d) Konkurs jest przeprowadzany w dniach 24.09.2019 do 26.09.2019 do godz. 12:00.
  e) Niniejszy regulamin jest sporządzony w wersji elektronicznej i opublikowany na stronie https://tabletygraficzne.pl/konkursy wraz z informacją o konkursie.
  f) Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
 2. Zadanie konkursowe
  a) Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy graficznej polegającej na narysowaniu w formie cyfrowej lub analogowej superbohatera ze stajni DC i odpowiedzi na pytanie konkursowe „Jak mi nie dacie wejściówki na Festiwal Komiksu, to…”.
  b) taka odpowiedź wraz z rysunkiem musi zostać opublikowana na profilu społecznościowym Instagram z hasztagiem #wacomfestiwalkomiksu
 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie
  a) Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, zwana dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikiem Konkursu”
  b) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Partnerów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
  c) Konkurs rozgrywany jest w mediach społecznościowych pod hasztagiem #wacomfestiwalkomiksu
  d) Aby wziąć udział w konkursie, należy wrzucić na profil społecznościowy na Instagramie pracy dotyczącej zadania konkursu i oznaczonej odpowiednim hasztagiem.
  e) prace konkursowe nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne.
 4. Przebieg konkursu
  a) Konkurs rozgrywany jest w  terminie 24.09.2019 od momentu ogłoszenia konkursu do 26.09.2019r. do godz,. 12:00
  c) Organizator poinformuje w mediach społecznościowych o wynikach konkursu do 18:00 w dniu 26.09.2019r. a do zwycięzców zwróci się osobiście na prive.
 5. Nagrody
  a) Wyłonionych zostanie 5 prac, których to autorzy otrzymają jednoosobowe zaproszenie na Festiwal Komiksu,
  b) przyznane zostanie również wyróżnienie w postaci dwuosobowego biletu  na Wernisaż Wystawy „Sztuka DC”
  b) Nagrody nie podlegają wymianie na inne towary i usługi, ani na ekwiwalent pieniężny.
 6. Ochrona danych osobowych
  a) Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w powiązaniu z reprodukcją wykonanej pracy oraz w mediach społecznościowych i na stronach należących do Organizatora Konkursu.
  b) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest firma Alstor Sp.j., z siedzibą w Warszawie 03-244, przy ul. Weneckiej 12, NIP 527-016-13-13, Regon 011817936, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000017336.
  c) Przetwarzanie danych będzie się odbywać zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  b) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu prezentacji nagrodzonych w Konkursie prac w kanałach social media i na stronach internetowych należących do Organizatora Konkursu.
  c) Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  a) sprostowania danych,
  b) usunięcia danych,
  c) ograniczenia przetwarzania danych,
  d) przenoszenia danych
  e) wniesienia sprzeciwu,
  f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.09.2019r