Jak przetwarzamy dane osobowe w mediach społecznościowych?

Szanowni Państwo, dziękujemy za Państwa aktywność w mediach społecznościowych na stronach przez nas zarządzanych:

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami nt. przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych na platformach mediów społecznościowych.

Kim jesteśmy?

ALSTOR Spółka Jawna A. Zwierzynski i Wspólnicy z siedzibą: (03-244) w Warszawie przy, ul. Weneckiej 12 będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych, co oznacza że decydować będzie o celach i sposobach ich przetwarzania w Państwa aktywnością w mediach społecznościowych.

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych Panem Damianem Dziubą wysyłając maila na adres: [email protected]

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie:
• art. 6 ust.1 lit. f) RODO czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest bieżąca komunikacja z Klientami i dostawcami usług, czy szeroko rozumianymi obserwatorami naszych stron w mediach społecznościowych

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej?

Podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, prawne, ochrony danych, platforma mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, itp.) czyli platform za pośrednictwem których odbywa się nasza komunikacja. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza europejski obszar gospodarczy lub Organizacji Międzynarodowej przez właściciela danej Platformy (np. Facebook). Więcej na ten temat:

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Jakie przysługują mi prawa?

  • Dostępu do danych osobowych w zakresie określonym w art. 15 RODO;
  • Zażądania sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym ich aktualizacji na podstawie art. 16 RODO;
  • Żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO;
  • Zgłoszenia sprzeciwu w każdej chwili, szczególnie gdy przetwarzanie to odbywać się będzie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) zgodnie z art. 21 RODO, na zasadach określonych w RODO;

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić?

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt ze nami, jako administratorem danych osobowych wysyłają maila na adres: [email protected]. Jeżeli pomimo uzyskanych wyjaśnień od naszego inspektora ochrony danych, nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 na podstawie art. 77 RODO

Czy muszę podać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe nie są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie stosujemy także profilowania.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze „komunikacja z obserwatorami”. Dane zostały udostępnione przez Panią/Pana na danej platformie mediów społecznościowych. Alstor zastrzega sobie prawo do blokowania kont osób fizycznych, jeżeli uzna, np. że treści komentarzy, czy innych wpisów są obraźliwe.