Jak przetwarzamy dane osobowe osób, które zakupiły nasze towary za pośrednictwem naszych partnerów

Szanowni Państwo, w związku z pracami objętymi gwarancją na nasze towary/zgłoszonymi pracami naprawy usterek, weszliśmy w przetwarzanie Państwa danych osobowych, w związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją na temat ich przetwarzania.

Kim jesteśmy?

ALSTOR Spółka Jawna A. Zwierzynski i Wspólnicy z siedzibą: (03-244) w Warszawie przy, ul. Weneckiej 12 będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych, co oznacza że decydować będzie o ich celach i sposobach przetwarzania podanych w procesach usuwania usterek, naprawy asortymentu.

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych Panem Damianem Dziubą wysyłając maila na adres: [email protected].

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli działań związanych z realizacją umowy (w związku z usunięciem wad/usterek asortymentu);
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jak ciążących na nas obowiązkach, określonych przepisem prawa (m.in. na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości; art. 32, art. 70 i art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa), czyli archiwizacją dokumentacji, przepisami księgowymi, Kodeksem Cywilnym, itp.;
 • art. 6 ust.1 lit. f) RODO czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym może być ochrona przed ewentualnymi roszczeniami.

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej?

Podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy konsultingowe, biuro rachunkowe, banki, ubezpieczyciele, inne które wspierają Administratora w realizacji jego działalności. Pani Pana dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom na podstawie obowiązującego prawa i w jego zakresie. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy, ani Organizacji Międzynarodowej.

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?Jakie przysługują mi prawa?

 • Przejrzystej (zrozumiałej komunikacji) z nami w zakresie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w tym szczegółowych informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na etapie ich zbierania wraz z podaniem ich źródła, zgodnie art. 12, 13 i 14 RODO;
 •  Dostępu do danych osobowych w zakresie określonym w art. 15 RODO;
 • Zażądania sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym ich aktualizacji na podstawie art. 16 RODO;
 • Żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO;
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO;
 • Prawa do przenoszenia danych z art. 20 RODO (o ile będziemy mieć technicznie taką możliwość);
 • Zgłoszenia sprzeciwu w każdej chwili, szczególnie gdy przetwarzanie to odbywać się będzie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO zgodnie z art. 21 RODO;
 • Informujemy, że zgodnie z art. 19 RODO mają Państwo obowiązek otrzymania od Administratora informacji o usunięciu lub sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić?

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt ze nami, jako administratorem danych osobowych wysyłając maila na adres: [email protected]. Jeżeli pomimo uzyskanych wyjaśnień od naszego inspektora ochrony danych, nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 na podstawie art. 77 RODO.

Czy muszę podać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwi nam realizację usługi.

Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie stosujemy także profilowania.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze: reklamacje, naprawy. Administrator mógł wejść w przetwarzanie Panią/Pana danych osobowych z dokumentów ogólnie dostępnych, jak: CEIDG, KRS i innych źródeł, w których w sposób oczywisty Pani/Pana dane osobowe zostały upublicznione przez Panią/Pana, np. na Pani/Pana stronie www. lub mógł je otrzymać od sprzedawcy, od którego zakupił(a) Pani/Pan nasz asortyment.