Jak przetwarzamy dane osobowe naszych subskrybentów? (newsletter)

Szanowni Państwo, dziękujemy za dołączenie do grona naszych subskrybentów. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych.

Kim jesteśmy?

ALSTOR Spółka Jawna A. Zwierzynski i Wspólnicy z siedzibą: (03-244) w Warszawie przy, ul. Weneckiej 12 będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych, co oznacza że decydować będzie o celach i sposobach ich przetwarzania w związku z wysyłką newslettera.

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych Panem Damianem Dziubą wysyłając maila na adres: [email protected]

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie:

  • art. 6 ust.1 lit. f) RODO czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest wysłanie newslettera jako działania marketingowego. W tym celu prosimy również o udzielenie zgody na podstawie Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej?

Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia (tj. na podstawie art. 28 RODO), takie jak: podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, ochrony danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy, ani Organizacji Międzynarodowej

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu lub wypisania się z newslettera.

Jakie przysługują mi prawa?

  •  Dostępu do danych osobowych w zakresie określonym w art. 15 RODO;
  • Zażądania sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym ich aktualizacji na podstawie art. 16 RODO;
  • Żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO;
  • Zgłoszenia sprzeciwu w każdej chwili, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, szczególnie gdy przetwarzanie to odbywać się będzie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) zgodnie z art. 21 RODO.

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić?

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt ze nami, jako administratorem danych osobowych wysyłając maila na adres: [email protected]. Jeżeli pomimo uzyskanych wyjaśnień od naszego inspektora ochrony danych, nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 na podstawie art. 77 RODO

Czy muszę podać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam wysyłanie informacji za pośrednictwem newslettera.

Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie stosujemy także profilowania.