Artykuły

Podstawy robienia notatek wizualnych dla nauczycieli

Notatki wizualne przydają się praktycznie na każdym etapie lekcji – gdy nauczyciel tłumaczy nowe zagadnienia, gdy klasa dzieli się pomysłami, gdy uczniowie wygłaszają prezentacje. Aspekt wizualny pomaga lepiej zrozumieć i zapamiętywać omawiane tematy. Wiek uczniów nie ma tu znaczenia –notatki wizualne świetnie sprawdzą się zarówno w szkole podstawowej, liceum, jak i na uczelni wyższej.

Robiąc notatki wizualne, bazujemy na pewnych elementach składowych. Mogą to być napisy, ramki, punktory, separatory, strzałki, obrazki czy kolory. Wystarczy nauczyć się ich używać, by stać się mistrzem myślenia wizualnego.

 

UKŁADY

Układ (zwany też layoutem) to po prostu sposób organizowania treści – innymi słowy, jest to ścieżka, którą wytyczamy przed słuchaczami, by mogli podążać za naszym tokiem rozumowania. Istnieje wiele metod wizualnego przedstawiania omawianych zagadnień, ale dziś skupimy się na pięciu podstawowych.

 

Kolumny

Podziel stronę na trzy części i zacznij rysować od lewej do prawej, stopniowo zapełniając wytyczone kolumny.

Ścieżka

Notując, poruszaj się po całej powierzchni strony, zakręcając w dowolnym kierunku. Dodawaj wyraźne strzałki, które będą prowadziły słuchacza.

Mapa myśli

Na środku strony umieść temat główny, od którego promieniście będą odchodzić tematy poboczne. Przykładowo, punktem centralnym mapy myśli może być rysunek komórki zwierzęcej, a odchodzące od niego strzałki mogą objaśniać jej poszczególne elementy.

Ramki (chmurki, dymki)

Wzorując się na układzie komiksu, możesz organizować swoje notatki, zamykając je w ramki o dowolnym kształcie. Każda ramka może dotyczyć innego tematu.

Układ popcornowy

Stosując ten układ, masz największą dowolność – możesz swobodnie „rozsiewać” notatki po całej stronie.

 

TEKST

W przypadku tekstu warto trzymać się podziału na temat przewodni, tematy podrzędne i materiały pomocnicze. Temat przewodni (czyli główne omawiane zagadnienie) może mieć wiele tematów podrzędnych. To samo dotyczy materiałów pomocniczych.

 

RAMKI

Ramki można traktować jako swego rodzaju „pojemniki” na notatki. Ich stosowanie pomaga rozbić ścianę tekstu na mniejsze kawałki i sprawia, że wzrokowa nawigacja po stronie jest łatwiejsza. Kształty ramek mogą być proste (kwadraty, prostokąty), ale też wymyślne – jeśli masz taką fantazję, możesz rysować domki, samochody, chmurki itd.

 

SEPARATORY I PUNKTORY

Separatory doskonale nadają się do rozdzielania treści. Ich kształt i styl zależy wyłącznie od Twojej wyobraźni.

Punktory służą do tworzenia list. Podobnie jak separatory, mogą być proste (kropki, myślniki, cyfry) albo bardziej pomysłowe, np. dopasowane tematycznie do omawianego zagadnienia.

 

KOLOR

Oczywiście można by się zagłębiać w zawiłości teorii koloru, ale na początek wystarczy kierować się jedną prostą zasadą: ciemne kolory najlepiej nadają się do tekstu, a jasne – do tła i innych, mniej istotnych elementów, takich jak strzałki, kształty czy separatory.

Bardziej intensywne kolory (np. czerwony lub pomarańczowy) można zastosować do zaznaczenia w tekście najważniejszych konceptów.

 

JAK DZIELIĆ SIĘ Z UCZNIAMI NOTATKAMI WIZUALNYMI?

Jeśli prowadzisz zajęcia online, możesz udostępnić ekran zawierający notatki wizualne w programie takim jak Microsoft Teams czy Zoom.

W przypadku zajęć stacjonarnych możesz natomiast skorzystać z interaktywnej tablicy lub projektora. To świetne rozwiązanie dla nauczycieli, którzy wolą siedzieć przy biurku niż przez całą lekcję stać przed tablicą. Ponadto dla niektórych osób pisanie na mniejszym ekranie jest szybsze i łatwiejsze, niż na obszernej tablicy interaktywnej.